Links

Links

Rechtspraak.nl
Dit is de internetsite van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden

Raad voor rechtsbijstand
De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen rechtshulp kunnen krijgen

Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie is een van de belangrijkste partijen bij het afhandelen van strafzaken. Om te beginnen bepaalt het Openbaar Ministerie welke zaken aan de rechter worden voorgelegd. Vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de officieren van justitie en advocaten-generaal, treden op in de rechtzaal. Zij vragen de rechter om straf op te leggen. Bovendien handelt het Openbaar Ministerie veel lichte strafzaken zelf af. Het Openbaar Ministerie beschermt ook de belangen van slachtoffers en verdachten in het strafproces. Alles bij elkaar is het Openbaar Ministerie, deftig gezegd, verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.

Overheid.nl
De website Overheid.nl is de kortste weg naar overheidsinformatie. Deze website is de eenvoudige en betrouwbare toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet.

Orde van advocaten
De Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland. De wettelijk vastgelegde kernfunctie van de Orde is de zorg voor de kwaliteit van advocatendiensten.