Letselschade

Letselschade

Advocatuur Smid heeft een zeer langdurige ervaring als het gaat om het behandelen van letselschadezaken. Of het nu gaat om een verkeersongeval, een overlijdensschade, een mishandeling, een bedrijfsongeval, een ziekte ontstaan door werk (bijv. RSI, of een burn-out) of een medische misser, Advocatuur Smid heeft de benodigde deskundigheid in huis om u vanaf het begin tot de afwikkeling van de schade bij te staan. Uiteraard treden wij alleen op voor de slachtoffers van bovengenoemde zaken. Advocatuur Smid heeft nimmer opgetreden voor verzekeraars.

Welke schade is te verhalen?
Bij letselschade heeft u niet alleen te maken met (mogelijk blijvend) letsel en alle gevolgen hiervan, maar het kan ook verstrekkende financiële gevolgen voor u hebben. U kunt hierbij denken aan directe schade, zoals autoschade, kledingschade, ziektekosten, kosten voor het verblijf in het ziekenhuis etc., maar ook aan langdurige schade waar u niet direct bij stilstaat. Zoals bijvoorbeeld verlies aan arbeidsvermogen als u niet meer in staat bent om te werken, of een andere functie heeft dienen te accepteren ten gevolge van het voorval waardoor u minder verdient. Of u dient langdurig huishoudelijk hulp in te schakelen met alle financiële gevolgen van dien. U kunt zelf u tuin onderhoud niet meer verrichten, of zelf u huis niet meer onderhouden.
Ook heeft u wellicht recht op smartengeld.

Waarom dient u Advocatuur Smid in te schakelen?

U heeft te maken met zeer taaie tegenstanders, namelijk verzekeraars, die beschikken over kennis die u als leek niet heeft. De ervaring heeft helaas geleerd dat verzekeraars de neiging hebben om langdurig te debatteren over de schuldvraag en/of de schadeafwikkeling. Men is zeer zeker lang niet altijd voortvarend in de behandeling van uw dossier.
Helaas is het zelfs zo dat zonder rechtsbijstand door een letselschadeadvocaat het voor u bijzonder moeilijk is om uw recht te behalen.
Bovendien heeft u al genoeg aan uw hoofd als het gaat om uw herstel, en moet dit herstel niet belemmerd worden door zorgen over de behandeling van uw letselschadezaak. Juist dan is het van belang dat u het gevecht over kunt laten aan een deskundige die u deze zorg uit handen neemt. U kunt bij ons niet alleen terecht met al uw vragen, maar wij werken ook hard aan de oplossing van uw zaak.

 Medische Missers
Advocatuur Smid heeft grote expertise als het gaat om het behandelen van zogenaamde medische missers. Er komt steeds meer aandacht in de pers en bij het grote publiek voor dit soort van zaken. Zo is bekend dat jaarlijks 1700 mensen overlijden door een zogenaamde medische kunstfout. Dit zijn meer overlijdens dan door het verkeer!!
Met name dit soort van zaken betekenen voor de benadeelden of nabestaanden een zeer zware strijd, omdat het vaak moeilijk aan te tonen is dat er sprake is van een fout, in plaats van de complicatie waar artsen en verzekeraars zich zo vaak op beroepen. In het Nederlands Recht geldt de regel: wie eist, die bewijst. Kortom, u zult als benadeelde op basis van uw medisch dossier dienen aan te tonen dat er sprake is van een fout. Als leek tegenover een deskundige, in casu de arts of de verzekeraar bent u hier zeker niet toe in staat.
Advocatuur Smid gaat voor u die strijd aan, en legt de zaak zo nodig voor aan de bevoegde rechter.

Medisch adviseur
Uiteraard werkt Advocatuur Smid samen met een uitstekende medische adviseur, die op basis van zijn kennis en ervaring deskundig advies uitbrengt over de gevolgen van uw letsel voor de toekomst en uw kansen op herstel. De medisch adviseur houdt uiteraard alleen uw belang in het oog en geeft ook aan wie er eventueel een medische keuring dient te verrichten. Verzekeraars willen medische expertises graag laten verrichten door medisch adviseurs waarvan de onafhankelijkheid niet vaststaat.

Kosten van de rechtsbijstand
Als de aansprakelijkheid door de wederpartij is erkend, zijn de kosten voor rechtsbijstand voor hen!!
Wel mag de verzekeraar de kosten toetsen, dat wil zeggen dat hij mag kijken of de kosten in verhouding staan tot uw schade. Mocht deze discussie zich voordoen dan zal Advocatuur Smid u hiervan altijd tijdig op de hoogte stellen. Ook zullen wij de discussie hierover graag aangaan met de verzekeraar.

Als u wilt weten of uw schade verhaalbaar is dan kunt u altijd gebruik maken van de mogelijkheid van een persoonlijk gesprek met ons. Elke situatie is uniek en dient beoordeeld te worden. Dit eerste gesprek is altijd kosteloos!!!  Kortom, ook als het gaat om letselschadezaken bent u bij Advocatuur Smid in betrouwbare handen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.  Meer info